Φίδια της Κύπρου

Τα φίδια τρέφονται με έντομα, τρωκτικά, σαλιγκάρια, βατράχους, ψάρια, αβγά και αν είναι μεγάλου μεγέθους, με μεγαλύτερα θηλαστικά. Καταπίνουν την τροφή τους χωρίς να τη μασήσουν αφού προηγουμένως την περιβάλλουν με το σάλιο τους. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι, και αν ακόμη τα φίδια προκαλούν ορισμένες ζημιές στη θηραματοπονία και στην


πτηνοτροφία, οι ζημίες αυτές είναι από οικονομικής απόψεως, ελάχιστες, σε σύγκρισης με τον ευεργετικό ρόλο που έχουν όσον αφορά τη ρύθμιση της μεγάλης αναπαραγωγικής ικανότητας των τρωκτικών και την διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Στην Κύπρο συναντούμε οχτώ διαφορετικά είδη φιδιών, από τα οποία τα τρία είναι δηλητηριώδη αλλά μόνο το ένα επικίνδυνο για τον άνθρωπο (φίνα). Τα υπόλοιπα πέντε είδη είναι ΕΝΤΕΛΩΣ  ΑΚΙΝΔΥΝΑ. Τη φίνα τη συνατούμε σε πολλές περιοχές, κυριώς σε πετρώδεις πλαγιές, σε θαμνώδεις ή σε ξηρές, άγονες εκτάσεις που γειτνιάζουν με πηγές. Τα δηλητηριώδη δόντια της φίνας είναι κινητά. Με κλειστό το στόμα τα μπροστινά δόντια της παίρνουν σχεδόν οριζόντια θέση. Όταν ανοίξει το στόμα της, αυτά προβάλλουν προς τα εμπρός σαν σκαπτικό εργαλείο. Η φίνα δεν δαγκώνει αλλά χτυπά το θύμα της με τα μπροστινά της δόντια κάνοντας μια απότομη κίνηση του κεφαλιού της προς τα κάτω. Για το χτύπημα επιλέγει τα ακάλυπτα και άτριχα μέρη του σώματος των θυμάτων της.
 ΜΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΦΙΔΙΑ


Ο  Ανήλιος  (Typhlops vermicularis)

Ξυλότροπος (Coluber nymmifer)
 
Κυπριακό νερόφιδο  (Natrix natrix cypriaca)

Μαύρο φίδι  (Coluber jugularis) 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΙΔΙΑ 

 
Τρόπης (Telescopus fallax cyprianus) 
Σαπίτης  (Malpolon monspessulanus Insignitus)
 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΙΔΙΑΦίνα ή Οχιά (Macrovipera lebetina cypriensis)ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ--ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ
(πηγή κειμένου από Κυνηγετική Επιμόρφωσή ,Β εκδοσή Ταμείο Θήρας-Υπουργείο Εσωτερικών)