Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ...ΠΡΟΣΟΧΗ...

Α/Α
Περιγραφή αδικήματος
Καθορισμένο πρόστιμο
Προειδοποιητικοί βαθμοί
1.
Ανώτατος αριθμός θηραμάτων που μπορούν να θηρευτούν ή να κατέχονται σε μια κυνηγετική εξόρμηση
€170 για κάθε ένα επιπλέον θήραμα πέραν του καθορισμένου
1
2.
Αριθμός κυνηγητικών σκύλων που δύναται να εκπαιδεύει ένας κάτοχος άδειας κυνηγίου. €100 2
3.
Περιοχές άσκησης κυνηγητικών σκύλων
€300
2
4.
Άσκηση σκύλων κούρσας €500 2
5.
Κυκλοφορία ή άσκηση κυνηγετικών σκύλων από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
€500
2
6.
Κυκλοφορία σκύλων σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου κατά τις ημέρες κυνηγίου €300 2
7.
Συνοδεία κτηνοτρόφων από σκύλους
€100
1
8.
Μεταφορά    σκύλων €100 1
9.
Έλεγχος άδειας κυνηγίου. Πρόσωπο που δεν μεταφέρει και δεν επιδεικνύει την άδεια κυνηγίου του, όταν του ζητηθεί από μέλος αστυνομικής δύναμης ή από θηροφύλακα.
€50
0
10.
Ενδυμασία κυνηγίου κατά το επιδημητικό κυνηγί. €50 0
11.
Απαγόρευση θηραματικών φυσιγγίων.
€50 και €1 για κάθε κενό φυσίγγιο που απορρίφθηκε ή δεν έχει στην κατοχή του.
0
12.
Μεταφορά θηραματικών πτηνών. Δηλαδή, πρόσωπο το οποίο δεν διατηρεί τα πτηνά που έχει θηρεύσει με πλήρες φτέρωμα στο κεφάλι και στην μία τουλάχιστον φτερούγα. €85 1
13.
Απαγόρευση έκθεσης  θηράματος.
€85
0
14.
Μη έκθεση άδειας εμπορίας θηραμάτων σε περίοπτο μέρος. €40 0
15.
Μεταφορά συναρμολογημένου όπλου εντός ή εκτός θήκης κατά τις ώρες που επιτρέπεται το επιτρέπεται το κυνήγι.
€150
1
16.
Μη έκθεση της άδειας ταρίχευσης σε περίοπτο μέρος. €40 0
17.
Μη άμεση θανάτωση θηράματος.
€150
0
18.
Άσκηση σκύλων από πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. €50 1
19.
Κατοχή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44.
€350
1
20.
Κυνήγι με την χρήση των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44. €500 2(πηγή κειμένου από Κυνήγι τευχος 64 )