Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus ferrumequinum έχει ευρύτατη εξάπλωση στην παλαιαρκτική: από τη Βόρεια Αφρική και τη κεντρική και νότια Ευρώπη μέσω της νοτιοδυτικής Ασίας, στα Ιμαλάια τη νοτιοανατολική Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία. Είναι από τα σχετικά κοινά είδη της Μεσογείου και της Κύπρου, αν και μόνο δύο αποικίες ξεπερνούν τα 25 άτομα. Έχει εντοπιστεί σε σπήλαια και 
ορυχεία, τα οποία απειλούνται από τις μη ελεγχόμενες επισκέψεις τουριστών και σπηλαιολόγων και από την τουριστική διευθέτηση. Απειλούνται επίσης από την κατάρρευση και την απόφραξη των εισόδων τους για λόγους ασφαλείας αλλά και από βανδαλισμούς. Τέλος, απειλή αποτελεί η ανακαίνιση, η αναπαλαίωση και η κατεδάφιση παλαιών κτηρίων (σπίτια, εκκλησίες, μύλοι) όπου σχηματίζονται αναπαραγωγικές αποικίες.
Προτεραιότητες για το είδος αποτελούν:
1. Ο συστηματικός έλεγχος των αποικιών του.
2. Η αναγνώριση σημαντικών περιοχών στις οποίες τρέφεται.
3. Η αποκατάσταση και προστασία των καταφυγίων του είδους.
4. Η ευαισθητοποίηση του κοινού.
5. Ο περιορισμός στη χρήση παρασιτοκτόνων.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ--ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ
(πηγή κειμένου από ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ )