Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Κυνηγετική εξόρμηση 4 Νοεμβρίου 2012


Δελτίο Τύπου για την επικείμενη πρώτη κυνηγετική εξόρμηση 4 Νοεμβρίου 2012
Το Ταμείο Θήρας με την ευκαιρία της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης του επιδημητικού θηράματος, θέλει κατ’ αρχήν να ευχηθεί σε όλους τους κυνηγούς καλά και ασφαλή κυνήγια και να καλέσει τον κυνηγόκοσμο που θα εξορμήσει την Κυριακή 4/11/2012, να τηρεί όλους του γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου

και να δείξει τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους του και στις ξένες περιουσίες που το φιλοξενούν. Σχετικά με την κατάσταση που παρουσιάζουν τα θηράματα λίγες μέρες πριν από την έναρξη του κυνηγίου, όπως έχει δημοσιοποιηθεί και από προηγούμενο δελτίο τύπου της Υπηρεσίας μας φαίνεται ότι οι πληθυσμοί των περδικιών παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 10% ενώ για τους λαγούς παρουσιάζεται μείωση της τάξης του 30%.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω αφορούν τη γενική εικόνα των θηραμάτων και ότι οι αριθμοί των θηραμάτων παρουσιάζουν αυξομειώσεις από περιοχή σε περιοχή. 
Επιπρόσθετα το Ταμείο Θήρας επισημαίνει στους κυνηγούς:
1. Να μην υπερεκτιμούν τις φυσικές τους δυνατότητες. Να κυνηγούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους χωρίς να πιέζουν τον οργανισμό τους για να τους «δώσει» κάτι που πιθανόν να αδυνατεί να τους «δώσει».
2. Να επισκεφθούν τους προσωπικούς τους ιατρούς για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όπως αναλύσεις αίματος, έλεγχος αρτηριακής πίεσης κ.α, ενώ ανάλογα και με την ηλικία τους θα πρέπει να προβαίνουν και σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις όπως τεστ κοπώσεως, καρδιογράφημα κ.α.